top of page

A L.É.T. PROGRAMRENDSZERE

1. L.É.T Szociális védőháló programrendszere

Gyermekek és fiatalok részére: Tarjáni Korrepetitor Tanoda- program: Olyan családok gyermekeinek ingyen korrepetálása bármilyen tárgyból, ahol a család költségvetése nem tudja fedezni az egy- egy tárgyból való korrepetálás díját. Az ingyenes Korrepetitor Tanoda elsődleges feladata a tarjáni gyermekek és fiatalok, főként a szociálisan hátrányos helyzetűek tanulmányi felzárkóztatása (ha az szükséges), és tanulmányi előmenetelük erősítése.

Felnőttek, szülők és családok részére: Szociális munkások és pedagógusok bevonásával szociális támogatások közvetítése, megkülönböztetett figyelemmel az olyan lakosok, ill. családok esetében, akiknek nehézségeik vannak az önérdek-érvényesítő képességeikkel. Csonkacsaládos és többgyermekes családok gyermekvédelmi programokban való részvételének elősegítése és a gyermekvédelmi támogatói rendszer elérhetőségének biztosítása. Havi 5 órában ingyenes gyermeknevelési szaktanácsadás klinikai gyermekpszichológus és mentálhigiénikus bevonásával.

Idősek részére: Idősebb lakótársaink részére (igényjelzés alapján) önkéntes közreműködéssel gyógyszerbeszerzés, ebédkihordás, bevásárlás, postai és hivatali ügyintézés. Egyedülálló és magányos idős lakosaink számára látogatói háló biztosítása. Ez azt jelenti, hogy mindazon idős embertársaink, ill. környezetünkben élő, sokszor magukra hagyott lakótársaink (amennyiben kérik), úgy a Tarjáni Önkéntes Kör tagjai, családanyák, családapák és egyetemista korú fiatalok összefogásával próbálnak társaságot nyújtani az egyedüllét ellen.

Valamennyi lakos támogatása és segítése a szociális biztonság elérésében.

2. L.É.T. Sport programok A T.Ö.K elindítja a tarjáni futball torna bajnokságot, fenti mellett tervezünk még ping-pong és csocsó versenyeket.

3. L.É.T. közbiztonsági kezdeményezései A L.É.T létre kíván hozni egy olyan, elsősorban szülőkből álló közbiztonsági csoportot, amely önkéntes módon a tarjáni közterületet rendszeresen felügyeli és preventív (megelőző) módon szolgálja a lakosság biztonságérzethez való jogát. Köz- és játszóterek, parkok, illetve Zápor- tó területén rendszeresen valósítanak meg felügyeletet, különös tekintettel a hétvégék és az iskolai szünidők idejében. A kulturált közlekedést elősegítő programok és kábítószer-fogyasztást megelőző képzések és programok megvalósítása szakemberek bevonásával.

4. L.É.T. Gyermek- és ifjúságvédelmi háló A tarjáni gyermekek és fiatalok értékrendjének kialakulását segítő foglakozások, programok, rendezvények megvalósítása. Kortárs önsegítő csoportok létrehozása Továbbtanulási tájékozódást segítő rendszer kiépítése A tarjáni gyermekek és fiatalok szociális és környezeti érzékenységét fejlesztő programok megvalósítása

5. L.É.T. Kulturális programháló Hagyományteremtő és őrző programok megvalósítása Tarjánban. Ezen hagyományteremtő programok révén azt a célt igyekszünk szolgálni, hogy a tarjániak megtapasztalják a tarjáni identitásuk lehetőségeit és választ kaphassanak a valahova tartozni akarás igényük kérdéseire. Az I. Tarjáni T.Ö.K. Fesztivál 2009 szeptemberében lesz, amelyre kimondottan a tarjáni lakosokat invitáljuk meg. Tarjáni Értelmiségiek Klubja – programsorozat: ebben olyan tarjáni értelmiségieket várunk, akik szívesen vesznek részt egy közösen megvalósított irodalmi, vagy bármilyen más, akár tudományos vagy művészeti programesten.

6. L.É.T. Tarjáni nyugdíjas fórum A Tarjáni nyugdíjas fórum alapvető rendeltetése a nyugdíjasaink közösségi élményekhez való juttatása

7. L.É.T. Környezetvédelmi programháló Olyan, minden korosztály számára elérhető és érthető környezettudatos programok szervezése, melyek segítségével, közös összefogással élhetőbb környezet teremthető Tarjánban a tarjániakkal a tarjániaknak.

bottom of page